Privacy Statement

Privacybeleid Stichting Missie Fancy Fair Rijsbergen
Stichting Missie Fancy Fair Rijsbergen (“Fancy Fair Feestweekend”, “wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.fffeestweekend.nl en www.facebook.com/fffeestweekend (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om contact met je op te nemen. Zodat we je kunnen benaderen om ons te helpen met het organiseren van Fancy Fair Feestweekend.
De gegevens die wij verzamelen zijn;
– Naam en adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Stichting Fancy Fair verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Correspondentie per mail of telefonisch, om je te informeren over onze activiteiten en je te benaderen om vrijwilligerswerk te komen doen tijdens het opbouwen en afbreken van de tent en vrijwilligerswerk tijdens het feestweekend.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is met de gemeente bij het inzetten van verkeersregelaars.

Beveiliging
Fancy Fair Feestweekend neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@fffeestweekend.nl

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via secretariaat@fffeestweekend.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via mail naar secretariaat@fffeestweekend.nl
Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@fffeestweekend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fancy Fair Feestweekend zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Verschillende media uitingen
Verschillende media uitingen kunnen zijn: print media (flyers, posters enz.), sociale media (Facebook, Twitter enz.) en andere communicatiemiddelen (o.a. website). Wij willen u vragen akkoord te gaan met het maken van foto’s en video’s waarbij wij gebruik van kunnen maken voor verschillende uitingen onder de naam Fancy Fair Feestweekend. Indien u niet akkoord gaat zien wij graag een reactie tegemoet.

Vragen?
Heb je vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:
E-MAIL: secretariaat@fffeestweekend.nl

Dit privacy beleid is opgesteld op 24 mei 2018.