Let the children play

Stichting Let the Children play.

Deze stichting is opgericht in 2009 door Erik Mathijssen en Ingrid Damen.

Tijdens hun rondreis werden ze geraakt door de omstandigheden waarin de kinderen in de uitgestrekte buitengebieden van Oeganda onderwijs genoten. Als dat al, het geval was, in heel veel plaatsen was er helemaal geen onderwijs. Ze kwamen in aanraking met het project  “ Amasiko Greenschool ” en gingen dit project ondersteunen.  De stichting werd opgericht met als doel om het onderwijs aldaar voor iedereen mogelijk te maken en dit spelenderwijs in combinatie met sport en spel.  Zo ontstond de stichting,  “ Let the children play “.

Inmiddels is het bijna 10 jaar verder,  is er al heel wat gerealiseerd. Ondertussen  zijn er 8 stenen klaslokalen gebouwd, een schoonwater voorziening aangelegd, zonnepanelen geplaatst en nog veel meer. We kunnen trots zijn op onszelf,  wat je in bijna 10 jaar kunt bereiken. De hele school staat er inmiddels, het keukentje is klaar waar iedere dag voor de kinderen een warme maaltijd klaargemaakt wordt. Het is  eenzijdig voedsel; Pocho met bonen, een soort maismeel pap, voor sommige kinderen is dit de enigste warme maaltijd op een dag.  Verder is het startschot gegeven voor een nieuwe toiletgebouwen te  realiseren in 2019, dit worden 4 aparte wc’s voor jongens en 4 voor de meisjes en 2  aparte wc’s voor de leerkrachten.

De school is in deze korte  periode gegroeid van 90 kinderen tot 240 op dit moment in 2018. Het mooie is dat we eerst ons gericht hebben op de lagere school. Nu zien we ook dat er behoefte is, wat hierna, na de lagere school? De meeste kinderen zullen  thuis aan het werk kunnen. Maar dan is ons doel  nog niet bereikt. Het  zou mooi zijn als er nog vervolgonderwijs of vakopleiding mogelijk is voor die kinderen.  In September gaan Piet en Jolanda Mathijssen,  allebei  in het bestuur van de stichting, weer poolshoogte nemen en ter plekke helpen op  zowel  organisatorisch gebied en financieel beheer. Daarnaast gaan ze invulling geven aan wat er op dit moment nodig is, er is altijd wat te doen.  Eind van dit jaar 2018 komen de eerste kinderen van school af , zij doen dan examen,  deze  kinderen zullen de eerste zijn die  Amasiko Greenschool gaan verlaten.  Op dit mooie project van Amasiko zijn immers veel meer mogelijkheden, en vandaar na de lagere school nieuwe kansen. Het is een prachtig gebied, waar het geld nog verdient moet worden op het land. De jongens gaan vaak na de school thuis aan het werk, ze zijn door de grootte gezinnen dan ook nodig thuis. Voor de meisjes geldt eigenlijk precies hetzelfde.  Wat we heel graag nog meer aan willen gaan bieden op Amasiko , is middelbaar onderwijs. Die er vooral op gericht zou mogen zijn, wat er daar nodig is.  Een land- en tuinbouwschool voor jongens waar ze alles kunnen leren op het gebied van planten tot oogsten. Huishoudschool voor de meisjes, die er kunnen leren naaien, koken en schoonmaken. Zodat deze kinderen uiteindelijk ook verder zich kunnen ontwikkelen dan alleen lezen, rekenen en schrijven. Hun echte praktijk ervaring meegeven is dan ook op dit moment onze nieuwe uitdaging. Daar gaan we ons als stichting  Let the children play  voor inzetten. Vanuit onze ogen kunnen we zeggen dat is ouderwets,  maar het is daar nu nog net zoals het hier 50 jaar geleden was, en dat is okay, daar hoeven we niets aan te veranderen. De saamhorigheid, tevredenheid en het vele plezier wat wij daar zien bij deze mensen, daar kunnen wij nog  veel van leren.

Ieder  jaar zijn wij dan ook blij dat de Fancy fair ons een warm hart toe draagt. Ook hier staan heel veel vrijwilligers klaar om voor deze doelen een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te verzamelen.

Wij zullen er weer bij zijn om jullie tijdens dit weekend weer mee te ondersteunen. Wij doen dit met veel plezier, we weten waar we het voor doen, het prachtige project Amasiko Greenschool.  Waar je op een simpele manier en weinig geld nog heel veel kinderen zo blij kunt maken en helpen met hun opleiding.  Het is daarom zo prachtig om daar iets in te mogen betekenen.

Bedankt alle vrijwilligers en donateurs van de Fancy Fair .

Jolanda Mathijssen,  namens   Let the children Play.