Tashi Delek

De stichting Tashi Delek is in 2011 opgericht door Jan Dictus en zijn vrouw Annie . Ze bezochten een aantal jaren geleden  in Nepal het district Solu Khumbu  en het dorp Mude en omstreken. Dit ligt ongeveer 2600 meter boven NAP. De mensen moeten daar rond komen met datgene wat ze op het land telen en oogsten. Tijdens het trackingseizoen gaan veel mannen, die dat kunnen, tijdens trektochten voor toeristen mee als drager, gids of kok om extra inkomen te vergaren. Jan is van agrarische afkomst en heeft zich de situatie van de bevolking van de dorpen in deze omgeving erg aangetrokken. De akkerbouw brengt weinig op en er vindt op grote schaal kaalslag plaats met als gevolg erosie. Het gebied waar ik ben geweest ligt op ongeveer dezelfde breedtegraad als Nederland. Dit houdt in dat op zowel agrarisch en bosbouwgebied veel soorten overeenkomen met de soorten in Nederland. We hebben het dan over veel soorten groenten, fruit ,akkerbouwgewassen en bosplanten.

Al deze zaken hebben geleid tot het oprichten van de Stichting Tashi Delek . Het doel is ze te helpen bij een beter en gezond leven waar ze zoals iedereen op deze wereld ons  inziens recht op hebben. Wij zamelen daarom gelden in om deze ter beschikking te stellen aan de lokale bevolking daar. We doen dit vooral door ze te ondersteunen en te scholen op agrarische gebied. Uiteindelijk is ons streven de bevolking zelfredzaam te maken, zodat ze in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van financiële hulp van buitenaf.

www.tashi-delek.org