Huisregels Feestweekend

Om uw verblijf op ons evenement zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker van ons evenement gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft; wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot ons evenement weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. In geval van overtreding kunnen wij u de toegang tot ons evenement afnemen.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. In geval van overtreding kunnen wij u de toegang tot ons evenement afnemen.
 • Het is verboden te roken in de tent. U kunt buiten roken, op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
 • U dient medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • De verkoop van alcoholische drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rondom het terrein kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen, en kunnen niet worden ingeruild voor geld.
 • Het betreden van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. Indien u hier bezwaar tegen wil maken, kan dat per mail via (MAIL).
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.